Kreativa texter, texter som berör

Det är inte alltid så lätt att skriva kreativt, så den som läser blir nyfiken och tycker det är intressant och vill läsa vidare. Vissa texter, till exempel produkttexter kan lätt bli torftiga och tråkiga. Som ingen vill läsa och då heller kanske inte heller köpa. Men med en målande beskrivning om hur produkten se ut, till vad den skulle passa och var den gör sig bäst. Vilka färger passar till just den. Vilken stil förmedlar produkten. Det finns egentligen jättemycket att skriva om, som förklarar, ger läsaren en inre syn.

 

Viktiga texter

Produktbeskrivningar på nätet är nästan skyldig läsaren/besökaren/kunden att ha utförliga och målande beskrivningar till produkterna. Eftersom man inte kan ta på produkten, inte känna materialet, inte vrida och vända på den för att se den från olika vinklar.

 

Bra och flera bilder

Om sen produkten har en utskuren bild på en ren vit bakgrund. Då kan det vara svårt att se hur den ter sig i ett vanligt rum eller i en annan miljö. Bra bilder, flera bilder, olika vinklar, närbilder, miljöbilder, de behövs allihopa på en och samma produkt. Just för att kunden inte har en möjlighet att granska produkten på nära håll. Kunden kan inte känna på den och på så sätt bilda sig en uppfattning om den.

Innehållet, ska vara informativt och meningsfullt samtidigt som det ska vara en målande beskrivning där läsaren kan se det framför sig och känna ett habegär.

 

Lisa